Regulamin

I. Sklep internetowy "STEMTOOLS24.PL " prowadzi:

CENTRALA ZAOPATRZENIA TECHNICZNEGO „STEM” SP. Z O.O. ul. Celna 3 70-644 SZCZECIN 
e-mail: sklep@stemgorzow.pl  konto bankowe:  mBank  39 1140 1443 0000 3532 2700 1001  Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców wprowadzonego przez Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie pod nr KRS 0000095927 , REGON : 812448752, NIP 955-20-33-491
Wysokość kapitału zakładowego: 102 500,00

II. Domniemywa się, że użytkownik składający zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

III. Składanie zamówienia

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. C.Z.T. STEM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w korzystaniu ze sklepu.

2. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) Bezpośrednio w sklepie internetowym , po zalogowaniu się i wybraniu właściwego towaru należy wypełnić i wysłać formularz zamówienia.

b) Zamówienie można wysłać pocztą elektroniczną na adres: sklep@stemgorzow.pl lub faksem na numery podane na stronie sklepu w zakładce kontakt.

3. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on odpowiedź potwierdzającą prawidłowe przesłanie zamówienia (dotyczy wysyłki zamówienia przez sklep oraz e-mail). W ciągu 24 godz. sprzedawca skontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

5.  C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia.

6.  C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

7. Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu, bądź całkowicie je anulować o ile nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia lub decyzję o anulowaniu zamówienia można przekazać:

a) Pocztą elektroniczną na adres:  sklep@stemgorzow.pl 

b) Faksem na numer: +48 95 728 88 50

W zgłoszeniu należy powołać się na numer zamówienia i podać niezbędne dane w celu odszukania przedmiotowego zamówienia.

IV. Ceny sprzedaży

1.Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają odpowiednią stawkę VAT, która jest wyraźnie określona przy każdej pozycji asortymentowej w sklepie. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

2.  C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3. C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

V. Warunki płatności

1.Podczas składania zamówienia Klient wybiera jeden z dwóch możliwych sposobów płatności za towar:

 • Za pobraniem - płatności przy odbiorze, opłatę pobiera kurier lub listonosz dostarczający przesyłkę
 • Przedpłata na konto - klient wpłaca wartość zamówienia na konto:; towar jest wysłany z chwilą wpłynięcia środków na ww. konta: GBS w Barlinku  27 8355 0009 0000 9090 2000 0001  /lub/  mBank    39 1140 1443 0000 3532 2700 1001       
 • Natychmiastowy przelew online (operator: BlueMedia)- Forma płatności elektronicznej dla Klientów preferujących szybkie i wygodne przekierowanie do banku internetowego z którego należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą dokonania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania realizacji zamówienia. Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. www.bluemedia.pl )
 • Szybkie płatności:
 • Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard Electronic.
 • W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.
 • Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takich samych metod płatności jakich użył kupujący.

VI. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia złożone na towar dostępny w danej chwili i potwierdzone przez sprzedawcę do godz. 11.00 wysyłane są tego samego dnia. Większość zamówień realizowana jest w ciągu 1-5 dni roboczych. W zależności od dostępności i popularności zamówionych produktów, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przesyłki realizowany przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. O dokładny czas realizacji przesyłki można zapytać sprzedawcę telefonicznie.

2. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o.  ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

3. Zakup towaru jest potwierdzony fakturą VAT

4. Towar wraz z fakturą VAT zostanie przesłany na adres wskazany w formularzy zamówienia.

5. C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o.   nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

VII. Koszty przesyłki

Przy zamówieniach, nie zawierających produktu przestrzennego (o dużym gabarycie i wadze powyżej 30 kg):

 • 17 zł (netto) ryczałtowych kosztów przesyłki, przy opcji – dostawa po przedpłacie, za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS Sp. z o.o. (dostawa 2-5 dni roboczych)
 • 24zł (netto) ryczałtowych kosztów przesyłki, przy opcji – dostawa za pobraniem,za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS Sp. z o.o. (dostawa 2-5 dni roboczych)
 • 42zł (netto) ryczałtowych kosztów przesyłki, przy opcji – EXPRES dostawa za pobraniem lub po przedpłacie,za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS Sp. z o.o. (gwarancja dostawy w 2 robocze przy zamówieniu do godz. 13:30) 

Przy zamówieniach zawierających produkt przestrzenny (o dużym gabarycie: długość + szerokość + wysokość większe niż 2 m i wadze powyżej 30 kg):

 • na kwotę poniżej 2.000 zł netto, koszt przesyłki należy każdorazowo uzgodnić z firmą C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o.  
 • na kwotę równą lub powyżej 2.000 zł netto, koszt przesyłki ponosi C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o.  

Opłata (koszt przesyłki) doliczana jest do wartości całego zamówienia realizowanego jednorazowo.

VIII. Jakość produktów

1.Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym "STEMTOOLS24.PL" , który znajduje się pod adresem internetowym www.stemtools24.pl, są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Towar pochodzi z legalnych źródeł, posiada gwarancję określoną przez producenta.

IX. Warunki gwarancji

1.Wszystkie towary w sklepie "STEMTOOLS24.PL"  posiadają gwarancję. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu tj. fakturą VAT lub paragonem. Warunki gwarancyjne do każdego z towarów określone są precyzyjnie przez producenta - w karcie gwarancyjnej.

X. Bezpieczeństwo przesyłki

1. Zamówione towary zostaną dostarczone na adres wskazany w formularzu zamówienia pocztą polską lub firmą kurierską. Zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym towar w czasie transportu.

2. Klient oczekujący na przesyłkę powinien przed przybyciem kuriera przygotować narzędzie, którym będzie mógł przeciąć taśmy i opakowanie zewnętrzne przesyłki w celu sprawdzenia zawartości.

3. Jeśli w trakcie zamawiania Klient wybrał opcję płatności "za pobraniem" należy przygotować kwotę do zapłaty.

4. Po przyjeździe kuriera należy pokwitować i opłacić przesyłkę (jeśli nie była opłacona wcześniej przelewem). W wypadku uszkodzenia lub podejrzenia, że przesyłka była otwierana należy w obecności kuriera sprawdzić jej stan oraz zawartość.

5. W przypadku wystąpienia jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

W protokole zawrzeć należy:

a) Dane zamawiającego

b) Informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były- nalepki "ostrożnie szkło", "góra dół")

c) Informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie)

d) Informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone)

Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody (faksem lub pocztą) do nadawcy .

XI. Reklamacje i zwroty

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

2. W przypadku reklamacji (innych niż opisana w dziale X pkt. 5) należy skontaktować się z C.Z.T. „STEM” Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego / nazwę firmy, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) /oraz opisać przedmiot reklamacji.

3. Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco, maksymalnie do 30 dni.

4. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, lub faksem zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru, o ile nie naruszył oryginalnego opakowania otrzymanego towaru, towar jest komplety i nieużywany. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Klient skorzysta z prawa rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zwroty prosimy kierować na adres: 
Centrala Zaopatrzenia Technicznego STEM Sp. z o.o. Ul. Koniawska 43c , 66-400 Gorzów Wlkp. - z dopiskiem "zwrot".

C.Z.T. STEM Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

C.Z.T. STEM Sp. z o.o. dokona zwrotu kwoty równej cenie zwróconego towaru. Środki pieniężne zostaną przelane na konto bankowe wskazane przez Klienta w ciągu 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez C.Z.T. STEM Sp. z o.o. zwróconych towarów.

Koszt odesłania towarów zwróconych nie podlega zwrotowi.

XII. Postanowienia końcowe

1. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, w tym prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych, na zasadach określonych w ustawie (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

2. C.Z.T. STEM Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3. Regulamin (zmiany w Regulaminie) obowiązuje od momentu jego opublikowania.

4. Oferta umieszczona w sklepie internetowym „STEMTOOLS24.PL” nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego.PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
Niniejsze „Zasady składania i rozpatrywania reklamacji "STEMTOOLS24.PL”, zwane dalej zasadami, określają tryb przyjmowania i rozpatrywania reklamacji kierowanych do STEMTOOLS24.PL przez jego klientów.


1.PRZEBIEG PROCESU REKLAMACYJNEGO
1.Na proces reklamacyjny składają się następujące etapy:
1) przyjęcie reklamacji oraz jej rejestracja;
2) rozpatrywanie reklamacji;
3) udzielanie odpowiedzi.
2.Przeprowadzając proces reklamacyjny należy:
1) wnikliwie i z należytą starannością uwzględnić wszystkie okoliczności sprawy;
2) dążyć do polubownego wyjaśnienia sporów powstałych pomiędzy klientem, a STEMTOOLS24.PL.
3.Informacja o zasadach składania reklamacji jest udostępniana klientowi:
1) przez pracownika STEMTOOLS24.PL w bezpośredniej rozmowie;
2) w regulaminie produktowym przekazywanym klientowi lub umowie oraz w informacji dla klienta,
4. Informacja o zasadach składania reklamacji, zawiera:
1) przyjętą przez STEMTOOLS24.PL formę oraz miejsce składania reklamacji;
2) wskazanie danych kontaktowych umożliwiających złożenie reklamacji;
3) zakres danych kontaktowych, które winien dostarczyć klient w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji,
w przypadku gdy STEMTOOLS24.PL takich danych nie posiada;
4) termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację;
5) sposób potwierdzenia wpływu reklamacji;
6) sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji, w tym formę odpowiedzi i sposób jej doręczenia;
5. Pracownik STEMTOOLS24.PL przyjmując zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej ma obowiązek sprawdzić, czy pismo zawiera dane wymagane w formularzu reklamacyjnym. W przypadku stwierdzenia braku informacji wymaganych do rozpatrzenia, reklamacji, należy poprosić klienta o ich uzupełnienie.
6.Złożenie reklamacji nie zwalnia klienta z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań wobec STEMTOOLS24.PL.


2.POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA REKLAMACJI
1.Pracownik przyjmujący reklamacje w formie pisemnej na maila sklep@stemgorzow.pl
2.W przypadku złożenia reklamacji w sposób o którym mówi punkt 1 pracownik STEMTOOLS24.PL przyjmujący reklamację, w terminie do 3 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji, zobowiązany jest w formie pisemnej poinformować klienta o przyjęciu jego oświadczenia wraz ze wskazaniem terminu rozpatrzenia reklamacji.
3.Proces reklamacyjny rozpoczyna się z datą wpływu pisma reklamacyjnego do STEMTOOLS24.PL


3.REJESTRACJA REKLAMACJI
1. Każda reklamacja, która wpłynie do STEMTOOLS24.PL, jest rejestrowana. Rejestracja reklamacji dokonywana przez pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie reklamacji.
2. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona klientowi bez zbędnej zwłoki nie
później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu zgłoszenia do STEMTOOLS24.PL.
3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin 14 dni, może ulec wydłużeniu do 30 dni kalendarzowych.
4.W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni, osoba rozpatrująca reklamację powinna w formie pisemnej powiadomić o tym klienta wraz z podaniem:
1) przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;
2) okoliczności, które muszą zostać ustalone;
3) przewidywanego terminu udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w piśmie.


4. UDZIELAJĄC ODPOWIEDZI NA REKLAMACJĘ,
STEMTOOLS24.PL bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje STEMTOOLS24.PL, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.

5. W PRZYPADKU, GDY ZMIANIE ULEGNIE STAN FAKTYCZNY,
W oparciu o który STEMTOOLS24.PL udzielił odpowiedzi na reklamację, STEMTOOLS24.PL ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.

XII. Postanowienia końcowe

1. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, w tym prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych, na zasadach określonych w ustawie (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

2. C.Z.T. STEM Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3. Regulamin (zmiany w Regulaminie) obowiązuje od momentu jego opublikowania.

4. Oferta umieszczona w sklepie internetowym www.gravaco24.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 


I. Informacje wstępne


Firma CZT „STEM” prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego na domenie: stemtools24.pl. Firma CZT „STEM” dba o prawo użytkowników wyżej wymienionego serwisu do prywatności, przywiązując szczególną wagę do ochrony ich danych osobowych. Jest to możliwe dzięki odpowiednim rozwiązaniom systemowym zapobiegającym wszelkiej ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników serwisu. Przeglądając oferty sklepu prowadzonego przez CZT „STEM”, szukając informacji bądź zamawiając towar na powyższej domenie, jednocześnie akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. CZT „STEM” jako właściciel wyżej wymienionej domeny, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Wprowadzenie zmian nie wpływa jednak na zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników  CZT „STEM”. w zakresie niezwiązanym z realizacją naszych usług.

II. Dane osobowe

Rejestracja w sklepie prowadzonym przez CZT „STEM”. nie jest konieczna do dokonania zakupów, ale umożliwia użytkownikowi użycie dodatkowych opcji oraz korzystanie z rabatów. Dane osobowe, które należy podać w formularzu rejestracyjnym, to między innymi: imię i nazwisko, login i hasło, niezbędne do składania zamówień w sklepie prowadzonym przez CZT „STEM”. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”, w formularzu rejestracyjnym można wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów CZT „STEM”, jednak przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane również bez wyrażenia na to zgody, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji dokonanych w sklepie internetowym prowadzonych przez CZT „STEM” zakupów. Przez przetwarzanie danych osobowych, rozumiemy między innymi wystawienie listu przewozowego, wystawienie faktury za towar, kontakt w celu informacji o przesyłce. Dane osobowe użytkowników mogą być zbierane również w celu świadczenia dodatkowych usług  bądź organizacji konkursów przez CZT „STEM”.Użytkownik składający zamówienie w sklepie internetowym prowadzonego przez CZT „STEM”., który wcześniej nie dokonał rejestracji, musi wypełnić formularz z danymi dotyczącymi wysyłki towaru. Odstąpienie od podania danych osobowych uniemożliwia realizację zamówienie przez CZT „STEM”. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych CZT „STEM”. jest całkowicie dobrowolne. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych. Jest to możliwe poprzez kontakt z operatorem sklepu lub bezpośrednio na stronie sklepu internetowego prowadzonego przez CZT „STEM”. przez formularz edycji danych użytkownika (w przypadku użytkowników posiadających swoje konto – tzn. login i hasło). Użytkownikom przysługuje również prawo do wycofania wyrażonych wcześniej zgód, a także do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do organu nadzoru.

III. Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w trakcie wystawiania opinii dla produktu są dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę zawierającą te dane. Osoba oceniająca dany produkt w sklepie ma możliwość podania swoich danych osobowych lub może podpisać się wybranym przez siebie „nickiem”.

IV. Usunięcie konta użytkownika

Każdy użytkownik, który założył konto w sklepach internetowych prowadzonych przez CZT „STEM” może skorzystać z możliwości usunięcia konta w dowolnie wybranym czasie. Zostanie ono skasowane niezwłocznie bądź po zrealizowaniu przypisanych mu zamówień. Usunięte zostaną wszystkie dane wraz z adresem e-mail znajdującym się w bazie danych, z wyłączeniem danych niezbędnych do wykonywania realizacji umowy oraz pochodzących z niej roszczeń. Dane te nie będą jednak przechowywane dłużej niż jest to uzasadnione interesem CZT „STEM”. Nie ma możliwości odtworzenia usuniętego konta. Dla ponownej rejestracji konieczne będzie założenie konta oraz podanie wszystkich niezbędnych danych

V. Bezpieczeństwo danych

Sklep internetowy prowadzony przez CZT „STEM” są zbudowane w oparciu o najnowocześniejsze oprogramowanie oraz sprzęt wzorem najlepszych światowych rozwiązań. Zabezpiecza to przed przeniknięciem zawartych na naszych stronach danych do osób trzecich.

VI. Jakie dane o Tobie zbieramy?

W celu skorzystania z niektórych funkcji naszego systemu niezbędna jest rejestracja. W jej trakcie zapytamy Cię o Twój adres e-mail przeznaczony do korzystania z naszej witryny, hasło, pseudonim oraz dane osobowe. Przed dokonaniem transakcji zakupu towaru w sklepie internetowym prowadzonego przez CZT „STEM”, zostaniesz zapytany o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane dotyczące wyboru formy płatności np. typ.

VII. Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty Klienta na stronie sklepu internetowego prowadzonego przez CZT „STEM”, automatycznie zapisywany jest numer IP komputera, z którego korzysta.

VIII. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Dane zebrane o Kliencie w żadnym wypadku nie są sprzedawane podmiotom trzecim. Dane uzyskane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane jedynie w celu realizacji transakcji, w tym pobrania należnej kwoty oraz wysyłki towaru. Dane Klienta mogą być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze, a firmie przewozowej w celu dostarczenia przesyłki. Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie naszego Newsletter’a, dane zostaną wykorzystane do wysłania go danej osobie. Automatyczne zbieranie danych (IP komputera) może posłużyć do analizy zachowań użytkowników sklepu internetowego prowadzonego przez CZT „STEM” zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszej strony www. Powyższe dane zbierane są automatycznie o każdym z użytkowników strony. W przypadku kontroli organu nadzoru, dane Klienta mogą zostać udostępnione jego pracownikom zgodnie z regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w tym RODO. W sytuacji naruszenia Regulaminu sklepu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Klienta organom wymiaru sprawiedliwości.

IX. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeśli dokonałeś zakupu towaru, możesz otrzymać od nas wiadomości e-mail lub SMS dotyczące stanu realizacji zamówienia. Możliwy jest również kontakt telefoniczny.

X. Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)

Podczas korzystania z naszej strony www możemy wykorzystywać tzw. ciasteczka służące identyfikacji.

XI. Zmiany naszej polityki prywatności

CZT „STEM” zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej Polityki Prywatności na tej stronie.

XII. Zasady bezpieczeństwa

W sytuacji wspólnego korzystania z jednego komputera wraz z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług CZT „STEM”., należy pamiętać o wylogowaniu się, by nikt nie mógł korzystać lub modyfikować zasobów Klienta lub informacji jego dotyczących. Dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia znane są tylko jemu oraz CZT „STEM”. Gwarantujemy nieujawnianie ich nikomu, poza przypadkami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności oraz innych informacjach o przetwarzaniu danych osobowych, przekazywanych indywidualnie przy okazji rejestracji lub zawarciu umowy. Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu swoich danych osobom trzecim.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl